Saturday, June 21, 2008

Khilafah: Minyak adalah milkiah ammah (milik umum) dan wajib diberi oleh kerajaan secara percuma.

No comments:

Post a Comment